Populaţia

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia, pe sexe şi medii, la 1 iulie în perioada 2002-2018

Populaţia, pe grupe de vârstă, la 1 iulie în perioada 2002-2018

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în anul
|2016|2017|2018|

Ratele de fertilitate¹, pe grupe de vârstă, în anul
|2016|2017|2018|

Durata medie a vieţii, pe sexe, în perioada 1990-2018

Migraţia determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în anul
|2016|2017|2018|