Locuinţe şi utilităţi publice

Fondul de locuinţe

Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie
|2016|2017|2018|

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

Localităţile în care se distribuie energie termică, la 31 decembrie
|2016|2017|2018|

Reţeaua de distribuţie a apei potabile, în anul
|2016|2017|2018|

Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie
|2016|2017|2018|