Agricultură

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar la principalele culturi, în anul
|2016|2017|2018|

Suprafaţa viilor pe rod, în anul
|2016|2017|2018|

Producţia totală de struguri, în anul
|2016|2017|2018|

Productia medie de struguri la hectar, în anul
|2016|2017|2018|

Producţia totală de fructe, în anul
|2016|2017|2018|

Efectivele de animale (la sfârşitul anului)

Producţia agricolă animală, în anul
|2016|2017|2018|

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie