Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Teleorman

Organizarea Direcţiei Judeţene de Statistică Teleorman

Numărul de posturi, organigrama, ştatul de funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară ale direcţiei, sunt aprobate prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman are următoarea structură  organizatorică:

  • Compartimentul Gestionare Resurse Umane, Financiare şi Contabilitate;
  • Compartimentul  IT, Infrastructură Statistică şi INSPIRE;
  • Compartimentul de Cercetări Statistice de Întreprinderi, Exploataţii Agricole şi în Gospodăriile Populaţiei;
  • Compartimentul de Sinteză, Coordonare, Diseminare şi Relaţii cu Publicul.

Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman este condusă de un director executiv. Directorul executiv reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei  publice locale, cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale , precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.

Organigrama Directiei Judetene de Statistica Teleorman

Regulament de Organizare si Functionare al DJS Teleorman – 2019

Regulament de Organizare si Functionare al DJS Teleorman -2017