Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Teleorman

CONDUCEREA  DIRECŢIEI  JUDEŢENE DE STATISTICĂ TELEORMAN

 

Direcţia  Judeţeană de Statistică este condusă de un director executiv şi de un director executiv adjunct.

 

Directorul executiv  – Boja Aurel

Telefon fix: 0247312545;   mobil: 0749019750;

e-mail: aurel.boja@teleorman.insse.ro

Conduce întreaga activitate a Direcţiei Judeţene de Statistică şi reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei publice locale,  precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.

În aplicarea prevederilor legale, directorul executiv emite decizii, stabilind măsurile necesare pentru realizarea acestora.

 

Directorul executiv adjunctNedea Constanţa-Luciana

Telefon fix: 0247312545;   mobil:  0762278948;

e-mail: constanta.nedea@teleorman.insse.ro

Conduce activitatea compartimentului de sinteză coordonare din subordinea directă şi reprezintă Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman în raporturile cu alte instituţii publice şi organizaţii, pe baza delegării de atribuţii dispuse de directorul executiv.

Colectivul  de conducere, organ consultativ pe lângă directorul executiv, care se întruneşte de câte ori situaţia concretă o cere pentru dezbaterea problemelor importante privind activitatea Direcţiei  Judeţene de Statistică Teleorman.